Privacy Policy

KNO3 BV, met als commerciële handelsnaam Clean|Link, gevestigd aan Vekestraat 23 – 1982 Elewijt,  BTW BE0771.448.621 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierna Clean|Link genoemd.

Contactgegevens:

Salina Stubbe

Vekestraat 23 - 1982 Elewijt

0491-62.90.26


Persoonsgegevens die wij verwerken 

Clean|Link verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze  website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Clean|Link verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om offertes of facturen te versturen naar jou of de verantwoordelijke voor aankoop of boekhouding binnen het bedrijf.


Geautomatiseerde besluitvorming 

Clean|Link neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Clean|Link bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klanten: onbeperkt in tijd tot Clean|Link zijn activiteiten stopzet of tot de klant uitdrukkelijk vraagt om de gegevens te verwijderen of te wijzigen. Dit schriftelijk aangegeven via mail.

Leveranciers; onbeperkt in tijd tot Clean|Link of de leverancier zijn activiteiten stopzet of tot de leverancier uitdrukkelijke vraagt om de gegevens te verwijderen of te wijzigen en dit via mail.


Delen van persoonsgegevens met derden 

Clean|Link verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Clean|Link blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens zoals adres van het bedrijf, contactpersoon en telefoonnummer worden wel doorgegeven aan personeelsleden die de overeenkomst daadwerkelijk zullen uitvoeren en deze dus nodig hebben om hun job uit te voeren.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Clean|Link gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Naam
Herkomst
Functie
Bewaartijd
webhero_session
cleanlink.be
directtot na de sessie
XSRF-TOKEN
cleanlink.be
directtot na de sessie
_ga
google.com
indirect14 maanden
_ga_00HS8Q1V4Dgoogle.comindirect14 maanden
_gidgoogle.comindirect1 dag
_gat_UA-232414355-1
google.comindirecttot na de sessie


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Clean|Link en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar salina@cleanlink.be.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Clean|Link neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via salina@cleanlink.be


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x